folder Политические науки

Документы

pdf ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРДА ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Мансуров Абдулло Сайфуллаевич

город Наманган, Республика Узбекистан

Инсоният тарихий эволюцияси доимо давлатчилик асосларига эҳтиёж сезган. Инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида давлат қурилишининг олий, юксак маданий ҳамда жамиятдаги инсонлараро мураккаб муносабатлар тизими ва эҳтиёжларини тўлақонли назарда тутган шакли – демократик бошқарув шакли дея эътироф этилмоқда. Бу борада, Президентимиз И. А. Каримов “...одамларнинг дунёқараши, эътиқод ва тафаккурида демократик тамойиллар ва демократик қарашларнинг кенгайиши ва мустаҳкам ўрин топиши авваламбор ҳаётнинг табиий юриши билан, уларнинг моддий турмуш даражаси ва маданий савияси тобора ривожланиши ва юксалиши билан чамбарчас боғлиқ эканини ҳаётнинг ўзи тақозо этади.

pdf САЙЛОВ КАМПАНИЯСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЙЎЛЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Юлдашев Отабек Абдугаффарович

Наманганское инженерно- технологический института

Республики Узбекистана.

Старший предподователь,

Фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий давлат шароитида сайловлар - бу фақат демократиянинг белгиси ва кўриниши бўлмасдан, шу билан бирга унинг зарурий шарти ҳамдир. БМТ Бош Ассамблеясининг 1948 йил 10 декабрида эълон қилинган ва қабул қилинган «Инсон ҳуқуқларининг умумий Декларациясидан қуйидаги демократик тамойил ўрин олган: «Ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллари орқали ўз мамлакати бошқарув ишида қатнашиш ҳуқуқига эгадир. Халқ иродаси ҳукуматнинг ҳокимияти асоси бўлиши керак: бу ирода ёпиқ овоз бериш ёки овоз беришни эркинлигини таъминловчи бошқа шунга тенг аҳамиятли кўринишлардаги умумий ва тенг сайлов ҳуқуқи асосида ифодаланиши керак» .

pdf ЎРТА АСР АРАБ ДУНЁСИНИНГ ГЕОСИЁСИЙ КОНЦЕПЦИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ РИВОЖИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 304

Норбеков Умид, учитель ДжГПИ

(Узбекистан г.Джиззак)

Араб этносининг бешиги Араб яримороли бўлиб, Евроосиё қуруқлигининг жанубий-ғарбий қисмида жойлашган ва Европа, Маказий Осиё ҳамда шимолий-шарқий Африка оралиғида жойлашган. Яриморол юзаси майдони 3 млн. кв. км. У Ўрта ер денгизи (шимолий-ғарбий) қизил денгиз (жанубий-ғарбдан) Араб денгизи (жанубий-шарқдан) ва Форс кўрфази (ғарбий-шарқдан) билан ўралган.