pdf ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ЁШЛАРДА ДЕМОКРАТИК ҚАДРИЯТЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 293

Мансуров Абдулло Сайфуллаевич

город Наманган, Республика Узбекистан

Инсоният тарихий эволюцияси доимо давлатчилик асосларига эҳтиёж сезган. Инсоният тараққиётининг ҳозирги босқичида давлат қурилишининг олий, юксак маданий ҳамда жамиятдаги инсонлараро мураккаб муносабатлар тизими ва эҳтиёжларини тўлақонли назарда тутган шакли – демократик бошқарув шакли дея эътироф этилмоқда. Бу борада, Президентимиз И. А. Каримов “...одамларнинг дунёқараши, эътиқод ва тафаккурида демократик тамойиллар ва демократик қарашларнинг кенгайиши ва мустаҳкам ўрин топиши авваламбор ҳаётнинг табиий юриши билан, уларнинг моддий турмуш даражаси ва маданий савияси тобора ривожланиши ва юксалиши билан чамбарчас боғлиқ эканини ҳаётнинг ўзи тақозо этади.