folder Социологические науки

Документы

pdf ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN DIMINUAREA FENOMENULUI SUICIDAR ÎN CONTEXTUL SOCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Исак Оксана Валентиновна

г. Кишинев, Республика Молдова

Societatea civilă este reprezentată de instituţiile şi organizaţiile sociale şi civice care constituie temelia unei democraţii funcţionale. Organizaţiile societăţii civile se implică în luarea decizilor privind dezvoltarea socială sau a deciziilor de interes public. "Societatea civilă este o noţiune care descrie forme asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei instituţii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizaţiile neguvenamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societăţii civile, care intervin pe lânga factorii de decizie, pe lînga instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă".

pdf ГЕНДЕРНА КВОТА НА ВИБОРАХ У КРИВОРІЗЬКУ МІСЬКУ РАДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 325

Бусакевич Антон Студент 2 курсу

Криворізького факультету НУ «ОЮА»

Науковий керівник: Пахомова О.А.

доц. кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

КФ НУ «ОЮА», к.ф.н.

м. Кривий Ріг, Україна

У сучасній світовій політиці все більш актуальним стає питання про місце і роль жінок у політичному процесі. Гендерна рівність у політичній діяльності сприймається сьогодні як показник демократизації та цивілізованості суспільства. Присутність жінок у місцевих органах влади, парламенті та інших владних структурах дозволяє говорити про представництво інтересів жіночої частини населення, що відповідає основним принципам демократичного устрою в країні. Таким чином, в умовах спрямування світової політики на всебічну демократизацію гендерний аспект політичного життя набуває досить важливого значення.