pdf ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN DIMINUAREA FENOMENULUI SUICIDAR ÎN CONTEXTUL SOCIAL AL REPUBLICII MOLDOVA Популярные

Владелец Число скачиваний: 344

Исак Оксана Валентиновна

г. Кишинев, Республика Молдова

Societatea civilă este reprezentată de instituţiile şi organizaţiile sociale şi civice care constituie temelia unei democraţii funcţionale. Organizaţiile societăţii civile se implică în luarea decizilor privind dezvoltarea socială sau a deciziilor de interes public. "Societatea civilă este o noţiune care descrie forme asociative de tip apolitic şi care nu sunt părţi ale unei instituţii fundamentale a statului sau ale sectorului de afaceri. Astfel, organizaţiile neguvenamentale - asociaţii sau fundaţii, sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societăţii civile, care intervin pe lânga factorii de decizie, pe lînga instituţiile statului de drept pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor grupurilor de cetăţeni pe care îi reprezintă".