folder Современные информационные технологии

Документы

pdf ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 314

Исмоилова Махсума Нарзиқуловна

Узбекистан Бухара

Любая педагогическая технология - это информационная технология, так как основу технологического процесса обучения составляет получение и преобразование информации. Образовательные технологии с применением компьютерных технологий принято называть информационно-коммуникационными технологиями. Преимущества применения ИКТ на уроках: Делает занятия интересными и развивает мотивацию; - Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и социальных навыков; - Освобождает от необходимости записывать благодаря возможности сохранять и печатать все, что появляется на доске; - Учащиеся начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала; - Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.

pdf ADO.NET – ЭТО НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДОСТУПА К БАЗАМ ДАННЫХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 312

Каюмова Мухаббат Хашимовна

Ташкент, Узбекистан

В современном мире наивысшую ценность имеет информация, но не менее важно уметь этой информацией управлять. Независимо от того, предназначено приложение для Windows или Всемирной паутины, ему нередко приходится обрабатывать большие объемы информации. Например, многим коммерческим приложениям необходимо взаимодействовать с базами данных. В связи с этим платформа .NET предоставляет программисту богатый выбор объектов, позволяющих обращаться к базам данных [1, с.384].

pdf BOSHLANG’ICH TA’LIM ONA TILI DARSLARIDA MULTIMEDIALI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 300

Majidov Abdug’affor Nuriddin o’g’li J

izzax davlat pedagogika instituti talabasi

Bugungi kunda dunyo davlatlari shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shunday rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida O’zbekiston ham o’zining munosib o’rnini topa oldi. Bugungi kunda mamlakatimizda chuqur islohotlar ketmoqda. Mustaqilligimizga erishganimizga qariyib 25 yil bo’lgan bo’lsa, mana shu qisqagina vaqt mobaynida juda ulkan yutuqlarni qo’lga kiritdik. Bu yutuqlar, erishilayotgan muvaffaqiyatlar muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimovning oqilona siyosatlari va xalqimiz birdamligi samarasi desak mubolag’a bo’lmaydi.

pdf HOT POTATOES ДАСТУРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 833

Н.А. Ниязова, C. Салойдинов

Наманган, Узбекистан,

Ҳозирги кунда шахсий компютернинг дастурий воситалари ва мулътимедия имконятлари, замонавий ахборот-камуникация воситаларидан инсонлар касбий фаоллиятлари самарали фойдаланилмокдалар. Қуйида шундай амалий дастурлардан бири бўлган Hot Potatoes дастуридир. Hot Potatoes дастурдан фойдаланиб машқларни яратиш учун Windows да қуйидаги талаблар бўлиши керак: Windows 98, МЕ, NТ4, 2000 Х.Р «Hot Potatoes» ни hotpot.uvic.ca дан юклаб олиш мумкин.

pdf АЛГОРИТМ ДОДАТКОВОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ГОЛОСОВИХ ДАНИХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

Гончарова Сабіна Володимирівна

м. Київ, Україна

У наш час дуже велика кількість інформації передається через мобільні мережі, більшість з неї є голосовою. Об’єми інформації, що передаються, збільшуються весь час, деяка частина з цієї інформації є конфіденційною. Додатковий криптографічний захист голосових даних в мобільній мережі дозволить захистити інформацію, що передається, від зловмисника. В роботі [1] розглянуто роботу різних програмних засобів додаткового криптографічного захисту голосових даних в мобільних мережах. Всі програмні засоби у своїй структурі за основу беруть протоколи VoIP, а саме, ZRTP та SRTP. Ці протоколи дозволяють проводити автентифікацію між абонентами та використовувати різні, підтримувані протоколами, криптографічні алгоритми в різних режимах для забезпечення захисту голосових даних. Протоколи ZRTP та SRTP, є вразливими, але деякі компанії, такі як Silent Circle, додають перевірки для усунення цих вразливостей, але це не повністю вирішує проблему і атаки стають лише менш ймовірними [2, 3].

pdf ПРОБЛЕМА ПОШУКУ ПЛАГІАТУ В ДОКУМЕНТАХ НАПИСАНИХ НА РІЗНИХ МОВАХ Популярные

Владелец Число скачиваний: 293

Кутовий Анатолій

Україна, м. Київ

Нині плагіат в медіапросторі, в тому числі і науково-освітній сфері, стає дедалі все більш розповсюдженим. Наприклад, за даними аналізу відмов ВАК у присуджені наукових ступенів [1] суттєва доля була відкинуто внаслідок знаходження плагіату. Автоматичне знаходження плагіату у наукових роботах є складною задачею, додатковою проблемою є не текстові результати роботи(моделі, методи, алгоритми тощо). Додатковою проблемою для автоматичного пошуку є само визначення плагіату [2]: «плагіат – це оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору». Внаслідок такого "нечіткого" формулювання, автоматичне визначення плагіату є майже не можливим: не визначено кількісні показники відсотків збігу, обсяг фрагментів тексту запозичення та т.і.