pdf BOSHLANG’ICH TA’LIM ONA TILI DARSLARIDA MULTIMEDIALI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH Популярные

Владелец Число скачиваний: 330

Majidov Abdug’affor Nuriddin o’g’li J

izzax davlat pedagogika instituti talabasi

Bugungi kunda dunyo davlatlari shiddat bilan rivojlanmoqda. Mana shunday rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar orasida O’zbekiston ham o’zining munosib o’rnini topa oldi. Bugungi kunda mamlakatimizda chuqur islohotlar ketmoqda. Mustaqilligimizga erishganimizga qariyib 25 yil bo’lgan bo’lsa, mana shu qisqagina vaqt mobaynida juda ulkan yutuqlarni qo’lga kiritdik. Bu yutuqlar, erishilayotgan muvaffaqiyatlar muhtaram Prezidentimiz I.A.Karimovning oqilona siyosatlari va xalqimiz birdamligi samarasi desak mubolag’a bo’lmaydi.