default ЕФЕКТИВНІСТЬ СУМІЩЕННЯ ПРИРОДНИХ ГРАФІТІВ З ПОЛІОРГАНОСИЛОКСАНАМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Мельник Любов Іванівна

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

(Київ, Україна)

Анотація. За допомогою методів диференціального та ІЧ- спектрального аналізів та термогравиметрії досліджено особливості процесів фізико-хімічної взаємодії в системі ПОС–графіт. Виявлено вплив способу поєднання компонентів на поведінку дослідних систем при нагріванні.

Ключові слова: струмопровідні композиційні матеріали, поліорганосилоксани, графіт, ІЧ-спектроскопія, кремнійорганічний лак.