default ПРО ДІЮ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОСТІ ТА ДИСПОЗИТИВНОСТІ В КИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУДОВОЇ РЕФОРМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Бусакевич Антон Вячеславович, Войчук Таміла Валеріївна

Національний університет «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Анненко Олександр Сергійович.

(Кривий Ріг, Україна)

Анотація: у статті проаналізовано поняття та зміст принципів диспозитивності та публічності в кримінальному процесі. Дана характеристика зазначених принципів через призму судової реформи в Україні. Розкривається порядок використання даних принципів в кримінальному провадженні та висвітлюються їх недоліки.

Ключові слова: принцип публічності, принцип диспозитивності, кримінальне провадження, судова реформа, кримінальний процес.