default ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЯВЛЕННЯ, ФІКСАЦІЇ І ВИЛУЧЕННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 283

Войчук Таміла Валеріївна

Національний університет «Одеська юридична академія»

Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін

Зубаков Петро Миколайович

(Кривий Ріг, Україна)

Анотація: Значення запахових слідів для вирішення ряду криміналістичних завдань обумовлено тим, що вони утворюються практично безперервно до тих пір, доки існує джерело запаху. Ці обставини і зумовили становлення криміналістичної одорології як галузі криміналістичної техніки, якій присвячена робота з запаховими слідами,

Ключові слова: запаховий слід, одорологія, джерело запаху, одорологічна інформація.