default МЕТОДИ РОБОТИ З ПРОБЛЕМНИМИ АКТИВАМИ БАНКУ

Владелец

Еркес Олена Євгенівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи

Київський національний торговельно-економічний університет Київ, Україна

Анотація. В статті досліджено загальні, якісні та «особливі» (або маніпуляційні) методи роботи з проблемними активами банку. Визначено підходи до санації балансу в рамках кожного із зазначених методів.

Ключові слова: проблемні активи, оздоровлення банку, санація, баланс банку, криза.