default ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. ФРАНКА

Владелец

Гончарук Валентина Анатоліївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Умань, Україна

Анотація. У статті розповідається про геніального поета, вченого, громадського діяча Івана Франка. Власне громадянське покликання він вбачав і в активній збирацько-дослідницькій діяльності з фольклору та етнографії, а також у дослідженні теоретико-методологічних аспектів народознавства. Вчений радив записувати насамперед прозові твори, оскільки вони найменш вивчені, а також і інші жанри фольклору та етнографічні відомості, які є важливим матеріалом для вивчення психології, світогляду та культури українців.

Ключові слова: Іван Франко, фольклор, етнографія, українська культура, збирацько-дослідницька діяльність.