default ШЕТ АУДАНЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 133

Мухаметжанова Жазира Берыковна, Сҥлейменова Кҧндыз Секенқызы

Еуразиялық ҧлттық университеті

(Астана, Қазақстан)

Аннотация: Осы мақалада Орталық Қазақстанның Шет ауданның климатын,ерекшеліктерін,флора мен фаунасын сипаттай отырып, ішкі туризмнін дамуыны әлеуеті жоғары екенін көрсету. Турмаршрутымызда проблемелар мен мәселерді шығу жолдарын қарастыру. Шет аудан аймағындағы табиғат ресурстарын игеру және оларды тиімді пайдалану.

Түйінді сөздер:рекреация,экологиялық жағдай,турмаршрут,туристік сұраныс,қолайлы жағдай.