default КАР'ЄРНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ВИКЛИКИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 255

Барвінок Вероніка Юріївна.

Керівник: Андрейко Лариса Володимирівна

Науково-навчальний інститут бізнес-технологій "Українська Академія Банківської Справи" СумДУ

(Суми, Україна)

Анотація. У даній статті розглядається, як студенти міжнародної економіки визначають свої кар'єрні перспективи. Зробивши огляд літератури та провівши онлайн-опитування, вдалося виявити основні проблеми і сподівання студентів даної спеціальності. Крім цього, обговорювалася роль іноземної мови як конкурентної переваги студентів спеціальності «Міжнародна економіка». Ключові слова: міжнародний економіст, міжнародна економіка, студенти міжнародної економіки, ідеал-тип моделі студентських орієнтацій, іноземна мова. Аннотация. В данной статье рассматривается, как студенты международной экономики определяют свои карьерные перспективы. Сделав обзор литературы и проведя онлайн-опрос, удалось выявить основные проблемы и ожидания студентов данной специальности. Кроме этого, обсуждалась роль иностранного языка как конкурентного преимущества студентов специальности «Международная экономика».

Ключевые слова: международный экономист, международная экономика, студенты международной экономики, идеал-тип модели студенческих ориентаций, иностранный язик.