default КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНИЙ ДИСКУРС Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Чорна Марина Віталіївна, Волосов Анатолій Михайлович

Харківський державний університет харчування та торгівлі

(Харків, Україна)

Анотація. Розглянуто підходи до визначення конкурентних переваг з точки зору теорії фірми. Запропоновано авторський підхід до трактування переваг підприємства, який не суперечить існуючим теоріям і враховує специфіку функціонування підприємств різних галузей економіки.

Ключові слова: конкурентні переваги, теорія фірми, підприємство, ресурсний підхід,концепція динамічних здібностей, процесний підхід.