default ЛИРИКАЛЫҚ ШЫҒРМАЛАРДЫ ТАЛДАП ОҚЫТУДЫҢ РӨЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 377

Жумакаева Береке Даулетхановна, Молдасанов Ерсайын Мышанович

КазЖенПГУ, КазПНУ им Абая

(Алматы, Казахстан)

Түйіндеме: Мақалада мектепте лирикалық шығармаларды оқытуда көркем мәтінді талдаудың маңыздылығы көрсетілген. Лирикалық шығармаларды оқытудың дидактикалық мақсат, міндеттері терең білім мен пәндік құзіреттелекті талыптастыруға бағытталады. Сондықтан лирикаллық шығармалардың өзіндік ерекшелігі, оны талдауда оқушының таным белсенділігін арттыру жолдары айқындалуы керек. Мақалада 5- сыныпта Қазақ әдебиеті пәнінен оқылатын бір мәтін көлемінде жалпы лирикалық шығармаларды талдаудың жолдары ұсынылған. Талдауда теориялық негіздер басшылыққа алынған.

Түйін сөздер: Лирика, поэтика, фон, дискурс, автор, талдау.