default РОЛЬ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ У СТАНОВЛЕННІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Книш Інна Василівна

Сумського національного аграрного університету

(Суми, Україна)

Анотація. З’ясовано, що на сучасному етапі розвитку освіти в Україні склалися дві освітні парадигми, а саме: off-line освіта як система й on-line освіта як мережа. Проаналізовано сучасні інноваційні техніки та методики, які використовуються у цих освітніх парадигмах. Доведено, що власне освіта як система зумовила появу нової вітчизняної парадигми освіти, яка формується на межі off-line освіти як системи й on-line освіти як мережі.

Ключові слова: освіта, on-line освіта як мережа, off-line освіта як система, нова парадигма освіти, інновація, структурування тексту у вигляді таблиць, TASC-аналіз, Fishbone, стратегія «ІNSERT», Cinquain, Сoaching, SWOT-аналіз, гейміфікація, інкапсуляція, графікація, фрагментація мереж, LMS-менеджмент, тренінг-системи, треки.