default RAHBAR AXLOQINI O`RGANISHNING TARIXIY VA MA`NAVIY ASOSLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 397

Shakarov Uktam Berdiboevich

Toshkent Arxitektura Qurilish Instituti

(Toshkent, O`zbekiston)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Sharq mutaffakirlari tomonidan yaratilgan ilmiy meros davlatchilik madaniyatimizning ulkan zahirasi ekanligi va milliy davlatchilik tariximizni tanazzulga tortgan siyosiy kurashlar va o`zaro ixtiloflarning sabablarini o`rganish bilan birga, unda «inson - jamiyat - davlat» o`rtasidagi munosabatlarning axloqiy darajasini tahlil qilish, jamiyatda rahbar shaxsning o`rni, shuningdek, yangi davlatchiligimizning o`ziga xos xususiyatlarini milliy meros an`analari negizida uyg`unlashtirish haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so`zlar: Davlat, jamiyat, boshqaruv, ma`naviyat, rahbar ma`naviyati, tenglik, adolat, insoniy fazilatlar, ma`naviy fazilatlar