default ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ У ХВОРИХ З ОСТЕОПЕНІЄЮ Популярные

Владелец Число скачиваний: 223

Ярмошук І.Р., Рожко М.М., Пелехан Л.І.

ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет»

(Івано- Франківськ, Україна)

Анотація. Численними дослідженнями підтверджуються переваги методик хірургічного лікування із застосуванням остеопластичних матеріалів для стимуляції процесів репарації тканин пародонта. Метою дослідження є підвищення ефективності хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит з остеопенією, шляхом поєднаного використання остеопластичного матеріалу і антирезорбенту в перед- та післяопераційному періодах. Проведено лікування та клінічне спостереження у 66 пацієнтів. Хворих було розподілено на дві групи. Групу порівняння склали 20 практично здорових осіб. Поєднане використання остеопластичного матеріалу «Easy Graft» та антирезорбенту «Бонвіва» призводить до стійкої стабілізації процесу, що підтверджується показниками денситометричних досліджень як у ранньому, так і у віддаленому післяопераційному періоді.

Ключові слова: генералізований пародонтит, остеопенія, остеопластичний матеріал, антирезорбент.