folder Педагогические науки

Документы

default ФОРМУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 214

Вознюк Антоніна Юріївна

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

(Кременець, Україна)

Анотація. У статті розкривається особистісно-орієнтований підхід у навчанні біології, як чинник формування біологічної компетентності старшокласників. Зазначається доцільність використання педагогічних технологій в процесі особистісно-орієнтованого навчання. Визначається роль вчителя у реалізації особистісно-орієнтованого підходу на уроках біології.

Ключові слова: біологія, компетентність, старшокласник, особистісно-орієнтований підхід, педагогічна технологія.

default ХАРАКТЕРИСТИКА ІГРОВИХ СТІЙОК ТЕНІСИСТА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 219

Щербаченко Віталій Костянтинович

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» ім. І Сікорського

(Київ, Україна)

Аннотация: В статье изложены общие рекомендации для обучения студентов-новичков базовым спортивным стойкам – исходного положения, для исполнения техничного удара в игре в настольный теннис.

Ключевые слова: техничный удар, исходное положение, студент- новичок, настольный теннис.

default ЯКІСНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРАВООХОРОННІЙ ОСВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 218

Іванова Інна Леонідівна, Коршенко Анатолій Євгенович

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. В статті розглядається питання необхідності забезпечення успішної та ефективної іншомовної підготовки правоохоронців. Зазначається важливість зосередження навчально- виховного процесу з викладання іноземної мови в вищих навчальних закладах МВС на формуванні готовності до міжкультурної та міжнаціональної комунікації у процесі професійної діяльності і на поетапному формуванні у курсантів та студентів професійної комунікативної компетентності. Аналізується побудова відповідної моделі навчання іншомовного спілкування.

Ключові слова. Правоохоронна освіта, іншомовна підготовка, міжкультурна та міжнаціональна комунікація, комунікативна компетентність, якість освіти, модель навчання, позитивна мотивація, професійне становлення.

default ҚАЗІРГІ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫН БАСҚАРУ ЖҤЙЕЛЕРІНЕСАЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 222

Шекербекова Шырын Абай атындағы

Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті

(Алматы, Қазақстан )

Аннотация: В статье рассматривается вопросы обучения систем управления базами данных. Описаны определение системы управления базами данных, основные задачи системы управления базами данных и модели базы данных. Приведены классификация по характеру использованию систем управления базами данных. Сделан сравнительный анализ систем управления базами данных Microsoft Access, Visual FoxPro, SQL Server и Oracle Database.

Ключевые слова: базы данных, систем управления базами данных, Microsoft Access, Visual FoxPro, SQL тілі, SQL Server, Oracle Database.