default ЯКІСНЕ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРАВООХОРОННІЙ ОСВІТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Іванова Інна Леонідівна, Коршенко Анатолій Євгенович

Харківський національний університет внутрішніх справ

(Харків, Україна)

Анотація. В статті розглядається питання необхідності забезпечення успішної та ефективної іншомовної підготовки правоохоронців. Зазначається важливість зосередження навчально- виховного процесу з викладання іноземної мови в вищих навчальних закладах МВС на формуванні готовності до міжкультурної та міжнаціональної комунікації у процесі професійної діяльності і на поетапному формуванні у курсантів та студентів професійної комунікативної компетентності. Аналізується побудова відповідної моделі навчання іншомовного спілкування.

Ключові слова. Правоохоронна освіта, іншомовна підготовка, міжкультурна та міжнаціональна комунікація, комунікативна компетентність, якість освіти, модель навчання, позитивна мотивація, професійне становлення.