default ДИАГРАММА ТҤРЛЕРІН МОДЕЛЬДЕУ ЖҤЙЕСІНІҢ ДИНАМИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 283

Елемесов Куат Каирович, Толеева Дина Сапарбеккызы

Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая

(Алматы, Казахстан)

Бҧл мақалада Корпоративтік тораптың модельдеу жҥйесі туралы жазылған. Тораптың негізгі қҧрылымдық типі ескеріле отырып, оның динамикалық аспектілері жайында тереңірек айтылған. Тораптың динамикалық қҧрылымның жҥйесі диаграмманың келесі тҥрлерін ашып кӛрсетеді.