pdf АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Лозовський О.М. к.е.н., доцент та Булаєнко А.О, студентка

Вінницького торговельно-економічного інституту

Київського національного торговельно-економічного університету

За умов ринкової економіки досить актуальною постала проблема дослідження методів мотивації персоналу на підприємствах. Тому перед багатьма науковцями постала потреба в їхньому дослідженні, згрупуванні та виокремленні тих методів мотивації, які будуть найбільш актуальні за ринкових умов господарювання. Актуальність дослідження даної теми полягає в тому, що останнім часом зростає значення мотивації персоналу на підприємствах, що, у свою чергу, сприяє активному використанню мотиваційних заходів щодо персоналу підприємств.