pdf НУТҚИЙ МАДАНИЯТ ПЕДАГОГИК МАҲОРАТНИНГ ШАРТИ СИФАТИДА Популярные

Владелец Число скачиваний: 149

Умида Рахимов

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Зафар Умурқулов

Респ. Узбекистан Сурхандариньская область, город Термез

Шарқ халқлари дидактик адабиёти дурдоналаридан бири Қобуснома”да сўз санъати, сухандонлик, нотиқлик ҳақида бундай дейилади: ”Эй фарзанд, сўзнинг юзин ва орқасин билғил ва уларга риоя қилғил. Ҳар на сўз десанг (яъни ҳар қандай мавзуда гапирсанг ҳам), юзи била дегил, то сухангўй бўлғайсен. Агар сўз айтиб, сўзнинг нечук эканин (қандай маъно билдиришини) билмасанг, қушга ўхшарсанки, унга тўти дерлар, ул доим сўзлар, аммо сўзнинг маъносин билмас” [1, 38] .