pdf INSON RUHIYATI VA MA’NAVIY DUNYOQARASHINING BADIIY TASVIRI Популярные

Владелец Число скачиваний: 318

Муротова Гулноза Нематовна, старший преводаватель.

Холмуродова Олима Абдувалиевна,преводаватель

Aбдугаппарова Шодиёнa Адашали кизи, студентка

Джиззакский Государственный педагогический институт (Узбекистан)

Ma’naviyat insonga havodek, suvdek zarur. Sahrodagi sayyoh har doim bulog’dan chanqog’ini bosadi. Xuddi shuningdek, inson ham necha-necha azoblar va qiyinchilik bilan ma’naviyat chashmasini izlaydi. Islom Karimov Adabiyot maydoniga kirib kelgan har bir ijodkorning o’rni va maqomi uning yaratgan asarlari yozuvchi Abdulla Qahhor aytganidek, adabiyot domavoyiga olib kirgan xarakterlariga qarab baholanadi. Ijodkorning yaratuvchilik dahosi yuksak darajada bo’lgandagina u kitobxon mehrini qozona oladi.