pdf BOLALARDA RAXIT KASALLIGI, KLINIK KECHISHI VA OLDINI OLISH CHORALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 959

Raxmatova Ma’suma Umarovna

(Теrmiz, O’zbekiston Respublikasi)

Raxit (yunoncha – Rachis – umurtqa) – organizmning umumiy kasalligi bo’lib, xususan vitamin D yetishmasligi sababli kalsiy va fosfor almashinuvining buzilishi natijasida yuzaga keluvchi va suyak hosil bo’lish jarayoni (osteogenez) ning hamda bir qancha ichki a’zolar faoliyatining izdan chiqishi bilan kechuvchi o’sib borayotgan organizmning kasalligidir. Raxit asosan, 1oylikdan to 2 yoshgacha bo’lgan bolalarda uchraydi [1, c. 189].