pdf IRIS L.TURKUMI ISTIQBOLLI NAVLARINING QASHQADARYO SHAROITIDA BIOMORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

Владелец

Tog’ayeva M.A., Safarova G.E.

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Annotatsiya Ushbu maqolada Iris.L turkumi 5 ta: Carnival Song, Celebration Song, Coral Beauty, Matinata, Soft Jazz navlari keltilgan. Qarshi sharoitiga introduksiya qilish istiqbollari haqida ma’lumotlar berilgan.