pdf РОЛЬ НАСЕКОМЫХ ПАРАЗИТОВ В БОРЬБЕ С ВРЕДИТЕЛЯМИ АГРОЦЕЗОНОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Владелец

Абдукаримова Нодира Убайдуллаевна

Юлдашева Шохиста Кобилжоновна

Расулова Гулхумор Эркинжон кизи Хасанова

Шамсикамарбегим Илёсжон кизи ФерГУ, Фергана, Узбекистан

Parda qanotlilar o‘simliklarni changlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Asalarilarning asal va mum ishlab chiqarishidagi ahamiyati bebahodir. Zararkunanda hasharotlarni kamaytirishda ham ko‘p turlarining ahamiyati katta. Ba’zi tur hasharotlardan zararkunandalarga qarshi biologik kurashda foydalaniladi. Bundan tashqari, o‘simliklarni himoya qilishda parazit, yirtqich turlaridan keng foydalanladi. Bulardan arrakashlar va qisman shox dumlilar muhim ahamiyatga egadir.