pdf TURKISTON TOG’ EKOSISTEMASIDAGI AYRIM SHIFOBAXSH O’SIMLIKLARNING FARMAKOGNOZIK TALQINI, ULARNING MUHOFAZASI VA FARMATSEFTIK ISTIQBOLLARI

Владелец

Almamatova Zebo Xudoyberdievna, Hazratqulova Hilola, Yangiboeva Z. A,

Ochilova M, Mirzaeva M

O’zbekiston Respublikasi Jizzax shaxri

Bizga malumki, o’simliklar olamining ahamiyati, tirik tabiat uchun benihoya katta. Akademik Volkenshteyn takidlaganidek “O’simliklar olami- biosferada tirik-likning uzluksizligini taminlovchi tabiiy vakillardir.” Takidlash joizki keying yillarda o’simliklar olamining insonlar hayotidagi ro’li tobora ortib bormoqda. Birgina farmatseftik nuqtai nazaridan oladigan bo’lsak, dunyo miqyosida 1500 dan ortiq dorivor o’simliklar dankeng foydalanilmoqda. Vatanimiz florasining asosiy qismini tog’li hududlarda tarqalgan o’simliklar tashkil etganligi uchun, bu yerda tarqalgan dorivor o’simliklar ham son jihatidan ustunlik qiladi.Quyida Turkiston tog’ tizmasi-ning bir qismi hisoblangan Turkiston tog’ ekosistemasida o’suvchi ayrim dorivor o’simliklar va ularning xususiyatlari bilan tanishib chiqamiz.