pdf ЗНАЧЕНИЕ НАСЕКОМЫХ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ

Владелец

Юлдашева Шохиста Кобилжоновна

Расулова Гулхумор Эркинжон кизи

Хасанова Шамсикамарбегим Илёсжон кизи

ФерГУ, Фергана, Узбекистан

Ko’p miqdordagi hasharotlar ichida nafaqat zararli, balki foydali turlar ham bo’lib, ular o’simliklar bilan oziqlanmasdan, zararli hasharotlar bilan oziqlanadi yoki ularni falajlab, insonlarni zararli hasharotlarga qarshi kurashda foydalanishi mumkin. Bunday hasharotlar faoliyati natijasida qishloq xo’jalik ekinlarining hosildorligi ko’payadi. Danak mevali bog’ tashkil etishda bog’bonlar ma’lum bir sharoitga moslashgan turli hil kasallik va zararkunandalar faoliyatiga chidamli navlar ekishga harakat qilishadi. Tekshiruvdan o’tmagan ko’chatlarni ekish Amerika oq kapalagi, sharq tunlami va karantin zararkunandalar bilan birga virusli va bakteriyali kasalliklar, qalqondorlar, soxta qalqondor, nematodlarni olib keladi.