pdf АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Владелец

Волошина Карина, Нечипоренко Дарія

м. Харків, Україна

Конкурентоспроможність держави асоціюється її економічними процеса-ми, провідними позиціями промислової сфери, здатністю проводити згідно встановлених вимог народногосподарську діяльність щодо виробництва това-рів і надання послуг, а також органами державної влади та місцевого самовря-дування більш ефективно та професійно виконувати покладені на них вищим керівництвом функції. Однак це не повністю визначені критерії визначення кон-курентоспроможності, внаслідок чого виникає неоднозначне визначення цього терміну як серед науковців, так і серед спеціалістів різних галузей. Тому аналіз конкурентноспроможності України як чинник ефективності державного управ-ління є надзвичайно актуальним завданням.