pdf ДЕРЖАВНИЙ БОРГ КРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

Владелец

Деркач Юлія

м. Харків, Україна

Формування ринкової моделі економіки змінює підходи до викорис-тання державних фінансів для забезпечення економічного і соціального роз-витку. Це посилює актуальність наукового дослідження питань, пов'язаних з використанням усіх ланок державних фінансів, в тому числі такої її важливої складової, як державний борг.