pdf ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Владелец

Лигус Оксана

м. Харків, Україна

Світовий досвід економічного зростання свідчить про залежність ре-зультатів діяльності підприємства від ефективності управління процесом фо-рмування і використання його капіталу. Тому дослідження формування та управління капіталом, визначення його структури як важливого чинника підвищення ефективності функціонування підприємств є особливо актуаль-ним.