pdf AMERIKALIK IQTISODCHILAR YARATGAN “MUMTOZ MENEJMENT” MAKTABINING YEVROPA “ILMIY MENEJMENTI” MAKTABIDAGI O’RNI VA ROLI

Владелец

Goziyev Murodjon Shokirjonovich

(Farg’ona, O’zbekiston)

“Ilmiy menejment” maktabi XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Amerikada shakllana boshlagan. Bu maktab boshqacha nom bilan, ya’ni “boshqaruvning mumtoz maktabi” deb ham yuritilgan. Bu maktab ibtidosida amerikalik muhandis va ixtirochi F. Teylor (1856-1915) turgan edi. Uning nazariyasi keyinchalik “Teylorizm” degan nom olgan. U yaratgan tizim esa ishchilarning “siqib suvini olish” ning ilmiy tizimi deb atalgan.