pdf УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ РЕЗЕРВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Владелец

Млінцова О.С., Чекіна А.О.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Україна, м. Миколаїв

Анотація. Розкрито сутність документування резервів на підприємстві, узагальнено основні види первинних документів, якими оформляються операції з формування та вико¬ристання резервів. Проаналізовано основні проблеми відображення в бухгалтерському обліку резервів та їх вплив на достовірність процесу документування на підприємстві. Ключові слова: документування, первинний облік, резервний капітал, резерв сумнівних боргів, резерв майбутніх витрат, фінансова звітність.