pdf ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Владелец

Керівник: Млінцова О.С., Лобань К.Б.

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

Україна, м. Миколаїв

Анотація. Проаналізовано основні етапи переходу українських підприємств на міжнарод¬ні стандарти фінансової звітності. Визначено основні нормативно-правові докумен¬ти, які регламентують послідовність дій та час переходу на фінансову звітність за міжнародними стандартами. Наведено особливості складання балансу та основних форм звітності відповідно до сучасних вимог. Ключові слова: нормативні акти, положення (стандарти) бухгалтерського облі¬ку України, міжнародні стандарти фінансової звітності, податкові відмінності, пода¬ток на прибуток, фінансовий і податковий облік, нормативні документи.