pdf ВАЛЮТА ОПЕРАЦИЯЛАРИ АУДИТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Владелец

Уракова Махсад

Бухара, Узбекистан

Бухарский государственный университет

Аннотация. Мақолада иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш даврида аудиторлик ва аудит ишини ташкил этилиши ёритилган. Валюта операцияларга оид масалаларни хориж тажрибаси кўриб чиқилган.