pdf ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Владелец

Шкрябіль Лідія

м. Харків, Україна

Теперішній час характеризується кардинальними змінами у процесах та моделях розвитку. Поряд з феноменом економічної глобалізації виникає необхідність збереження унікальних конкурентних переваг, постає питання розширення автономії регіонів. Регіональна політика проводиться сьогодні в усіх країнах світу як невід’ємна складова державної політики. Вона регулює систему взаємовідносин між центром і регіонами, будучи спрямованою на організацію території відповідно до прийнятої державою стратегії розвитку. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.