pdf ТАШҚИ САВДОНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Владелец

И.ф.н.доц. Р.Б.Исмоилов, З.Т.Абдулхакимов,

У. М. Ахмадалиев , А.Р. Тожиев

Наманган, Ўзбекистон

Ўзбекистоннинг жаҳон миқёсидаги глобал даражада амалга оширилаётган вазифалар — мамлакатдаги барча ҳўжалик юритувчи субъектларнинг ташқи дунё билан ўзаро хамкорлиги учун тенг ҳуқуқли ва миллий манфаатларга жавоб берувчи шарт-шароитлар яратиш асосида халқаро алоқаларга қўшилишдан иборат. Ушбу вазифаларнинг амалга оширилиши Ўзбекистон учун жаҳон иқтисодиётига хос бўлган глобаллашув жараёнида ташқи иқтисодий фаолиятни либераллаштириш натижасида миллий иқтисодиётда ташқи савдо стратегиясининг экспортга йўналтирилганлиги ва рақобатбардошлигини ошириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.