pdf CHET TILINI O’QITISHDA PEDAGOGIK – PSIXOLOGIK TEHNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING AHAMIYATI

Владелец

B.Sattorova.

TermDU. O’zbekiston

Respublikamizning istiqlolga erishuvi tufayli ro’y berayotgan o’zgarishlar jamiyat hayotining barcha jabhalarida shu jumladan ta’lim tarbiya sohasida ham o’z aksini to’moqda. O’zbekiston Res’ublikasidagi mustaqil huquqiy, demokratik davlat, erkin fuqarolik jamiyati qurish yo’lidagi ulkan ishlar inson mohiyatini yangidan kashf qilib, uning umumiy rivojlanishi uchun shart- sharoitlar yaratib bermoqda. Bu esa o’z navbatida insoniyat yaratgan ma’naviy – ilmiy boyliklarga, insonning o’zhiga yangicha munosabat, yondashuvni yuzaga keltirmoqda.