pdf SPEKTRAL TO`R METODINING YUQORI TARTIBLI ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI YECHISHGA TATBIQI

Владелец

Xotamov Muxiddin Axmadovich

(Samarqand, O`zbekiston)

Quyidagi oddiy differensial tenglamani L_0 u=(d^m u)/〖dy〗^m +∑_(i=0)^(m-1)▒〖q_i (y) (d^i u)/〖dy〗^i =f(y), -1