pdf O’ZBEKISTONDA MUZEYLARNING TURLARI VA MILLIY MADANIYAT RIVOJIDAGI AHAMIYATI

Владелец

Нурулло Турсунов Нарзуллаевич,

Камолиддин Тошов Тожинорович,

Термиз Давлат Университети

Annotatsiya. Ushbu maqolada O’zbekistonda muzey ishlarining olib borilishi, muzeylarning turlari, ixtisoslashuvi va to’plovchilik, nashrlik faoliyati, kollektsiyalarni saqlash, o’rganish, fondlarni to’ldirishning amalga oshirish ishlarining ilmiy-amaliy ahamiyati va uning natijalarini tadqiq qilishga bag’ishlangan.