pdf ҲАРБИЙ МУҲАНДИСЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ ГРАФИК САВОДХОНЛИК

Владелец

Доцент А.Р. ИБРАГИМОВ

(Жиззах Олий Харбий Авиация билим юрти)

Анотация: Ўзбекистон Республикасининг Кадрлар Тайёрлаш Миллий дастури доирасида замонавий, юқори малакали рақоботбардош ҳарбий-муҳандис мутахассислар тайёрлашда таълимнинг умумтехник соҳасига мансуб муҳандислик графикасининг ўрни ва бу соҳадагаги график саводхонликни ташкил этиш вазифалари, замон талаби даражасида такомиллаштиришнинг график таълимдаги бир қанча муҳим вазифаларини ечишга қаратилган фикр ва мулоҳазалар мақоланинг обекти ҳисобланади. Калит сўз: Чизма, график саводхонлик, техника тили, муҳандис, АутоСАД тизими, Авиаконструктор.