pdf ИССИҚЛИК АЛМАШТИРГИЧ ҚУРИЛМАЛАРИДА ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИ ЎТКАЗИШ ВА НАТИЖАЛРИНИ ТАХЛИЛ ЭТИШ

Владелец

доц, т.ф.н. Ходжиев Н. асс: Қурбонов К. (НамМПИ)

Ушбу мақола иссиқлик алмаштиргич қурилмаларини иссиқлик ўтказувчанлик параметрлари лаборатория шароитида аниқлаш усуллари, олинган натижаларни ЭҲМ да тузилган дастур ёрдамида таҳлил қилиш ва тавсиялар баён қилинган.