pdf XALQARO TURIZMNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 149

Бухарский государственный университет, экономика-социальный факультет, преподаватель кафедры туризма Хайруллаева Нилуфарбегим

Бухарский государственный университет, экономика-социальный факультет, студентка кафедры туризма Ҳамидова Зарина

Turizm bugungi kunda dunyodagi eng ko`p naf keltiradigan, kam mehnat sarflab yuqori daromadni olib biladigan, ser daromad sohalaridan biri bo`lib hisoblanmoqda. O`tgan 60-yillar ichida turizm sohasi kengayib, turli ko`rinishlari o`sib boryapti, borgan sayin turizm sohasi dunyodagi eng ilg`orlab borayotgan va iqtisodiy jihatdan tez o`sayotgan sohalardan biri hisoblanmoqda.