pdf XALQARO TURIZM BOZORINING IQTISODIY-EKONOMETRIK TAHLILI Популярные

Владелец Число скачиваний: 144

Бухарский государственный университет, экономика-социальный факультет, преподаватель кафедры туризма Хайруллаева Нилуфарбегим

Бухарский государственный университет, экономика-социальный факультет, студент кафедры туризма Иззатуллаев Ғиёсиддин

Xalqaro turizm haqida turli adabiyotlarda turli xil mushohadalarni eshitganmiz. Xalqaro turizmga qisqacha to’xtaladigan bo’lsak, bu bir mamlakat resuslaridan, ikkinchi bir mamlakat fuqarolari o’z mablag’larini shaxsiy ehtijoylarini qondirish maqsadida ayirboshlashlaridir.