pdf SPORT JURNALISTLARINING MAHORATI VA SHARHLOVCHILARNING TIL XUSUSIYATLARI

Владелец

Shoira Omonturdiyeva

Termiz davlat universiteti o’qituvchisi, Termiz, O’zbekiston

“Jismoniy tarbiya va sport yurtimizning har qaysi shahar va qishloqlariga, har bir xonadoniga kirib borishiga erishish shu asosda hayotimizda sog’lom turmush tarzini qaror toptirish bizning olijanob orzu-intilishlarimizning uzviy bir qismiga aylanishi zarur” .