pdf АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФАКТОРИЗАЦІЇ Популярные

Владелец Число скачиваний: 251

Комісаренко Дмитро Дмитрович

Київ Україна

Добре відома задача факторизації числа до сьогодні не розв'язується досить ефективно, всі відомі методи, що мають субекспоненційну складність, не сильно придатні до розпаралелювання, зокрема, не всі різновиди [1,с.235] придатні до розпаралелювання взагалі, лише його різновид допускає розпаралелювання. Мій метод володіє всіма властивостями для успішного застосування паралельного алгоритму, зокрема, він зовсім не потребує витрат часу на збір розв'язків окремих обчислювальних вузлів для послідуючого отримання спільного розв'язку всієї задачі, тобто розбиття на підзадачі дає розв'язок окремої підзадачі, який є розв'язком усієї задачі. Метою є побудувати математичні основи алгоритму побудови гілок розв'язку діофантового рівняння і знаходження пріоритетних гілок з відсіканням хибних гілок. Дати цьому теоретико-числове та ймовірнісне обґрунтування.