folder Культурология

Документы

pdf МАДАНИЯТ ГЛОБАЛЛАШУВИ ВА МИЛЛИЙ ЎЗИГА ХОСЛИК Популярные

Владелец Число скачиваний: 360

Тошбоев Бобомурод Эшбоевич

(Жиззах, Ўзбекистон)

Ҳозирги дунёнинг қиёфаси ўзининг асосий хусусиятларига кўра глобаллашув жараёни билан тавсифланадики, у ижтимоий ҳаётнинг барча томонларини қамраб олган. Глобаллашувнинг авж олиши иқтисоддан бошланди, кейин эса сиёсат ва маданият соҳасига тарқалди.

pdf МАЪНАВИЯТ ВА МИЛЛИЙ ҒОЯСИЙ КЕЛАЖАК ЙЎҚ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

ТерДу Ўзбекистонда демократик жамият

қуриш назарияси кафедраси

ўқитувчиси М.И.Дўсназарова

Ҳозирги вақтда инсон ва жамият хаётини маънавият ва миллий ғоясиз тасаввур қилиб бўлмайди. Аввлао маънавият ҳақида. Кейинги йилларда маънавият тушунчаси ҳақида олимлар турли таърифлар баён этмоқдалар. Лекин И.А.Каримов маънавиятни фақат “маъни”, “мано” деган сўзларни қайд этиш билан чекланиб қолмаслик керак деб таъкидлайди. Маънавият инсонни инсон қиладиган унинг онги ва руҳияти билан чамрабчак боғланган, ҳар қайси одам, жамият, миллий ва ҳалқ ҳаётида ҳеч нарса билан улчаб бўлмайдиган алоҳида ўрин тутади.

pdf МИЛЛИЙ ҒОЯНИНГ ДУНЁВИЙ ИЛДИЗЛАРИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Худайбердиева Гулнора Хурсандовна

(Термиз Ўзбекистон)

Миллий ғоянинг дунёвий илдизлари деганда ҳарқандай маърифий, цивилизациялашган дунё, мамлакатларга хос бўлган сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маданий муносабатларнинг йиғиндисига тушунилади. Дунёвий илдизлар тушунчаси инсоният эътироф этган тамойиллар ва қонун устуворлиги, сиёсий плюрализм, миллатлараро тотувлик, динлараро бағрикенглик каби хусусиятлар, дунёвий илдиз, дунёвий давлатнинг асосини ташкил қилади. Бундай жамиятда инсоннинг ҳақ-ҳуқуқлари, эркинликлари, жумладан, виждон эркинлиги ҳам қонун билан кафолатланади. Мана шунга кўра миллий истиқлол ғоясининг ўзига хос хусусияти «дунёвийлик-даҳрийлик эмас» деган тамойил асосида ривожланади.