folder Медицинские науки

Документы

pdf ГЕН АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТА, ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У СПОРТСМЕНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 345

Малахова Світлана Миколаївна

Запорізький державний медичний університет,

м. Запоріжжя, Україна

Питання генетичної детермінованості фізіологічних меж гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у висококваліфікованих спортсменів є актуальним для сучасної спортивної медицини. Інтенсифікація тренувального і змагального процесів, з одного боку, і спадково обумовлені межі функціональних резервів кисневотранспортної системи, з іншого, призводять до декомпенсації функцій, в яких гіпертрофії міокарда лівого шлуночка відводиться роль маркера ризику серцево-судинних ускладнень, раннього атерогенезу, підвищеної летальності [1, с. 35].

pdf ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ В РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКЕ МЕДИЦИНСКИХ СИГНАЛОВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 310

Борозенец Данил Андреевич

Киев, Украина

На сегодняшний день особенно популярны приборы, позволяющие обычным людям, не обладающими глубокими познаниями в медицине, отслеживать состояние здоровья в режиме реального времени. Многие из них адаптированы под мобильные устройства, и сами по себе не занимают много места. В то же время далеко вперед шагнули методы распознавания основанные на принципе признания форм. Используемые методы и алгоритмы принято разделять на 4 основных класса: