pdf ГЕН АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТА, ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У СПОРТСМЕНІВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 160

Малахова Світлана Миколаївна

Запорізький державний медичний університет,

м. Запоріжжя, Україна

Питання генетичної детермінованості фізіологічних меж гіпертрофії міокарда лівого шлуночка у висококваліфікованих спортсменів є актуальним для сучасної спортивної медицини. Інтенсифікація тренувального і змагального процесів, з одного боку, і спадково обумовлені межі функціональних резервів кисневотранспортної системи, з іншого, призводять до декомпенсації функцій, в яких гіпертрофії міокарда лівого шлуночка відводиться роль маркера ризику серцево-судинних ускладнень, раннього атерогенезу, підвищеної летальності [1, с. 35].